บริการคำถามบ่อย FAQ

ถูก
นักกีฬาทุกคนจะต้องเป็นคนแสวงหาข้อมูลด้วยตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของอาชีพนักกีฬาของพวกเขา ถ้าคุณมีคำถามให้ถามทันที!!! ถ้าคุณไม่มั่นใจ 100% เกี่ยวกับส่วนผสมหรือว่าไม่รู้สถานะของสารใดๆ อย่ารับประทานเป็นเด็ดขาด
ผิด
เนื่องจากแต่ละประเทศและสหพันธ์กีฬาต่างๆ ได้มีโปรแกรมต่อต้านการใช้สารต้องห้ามซึ่งหมายความว่าหากคุณเป็นนักฬาทีมชาติแล้วคุณมีสิทธิ์ถูกตรวจสารต้องห้ามได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในช่วงระหว่างการแข่งขันหรือนอกการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสถานที่ฝึกซ้อม
World Anti-Doping Agency
ภาระกิจขององค์กรการตต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกในระดับนานาชาติ (World Anti-Doping Agency: WADA) คือส่งเสริม ประสานงาน และเฝ้าระวังกฏต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code)
ผิด
ยาบางชนิดมีส่วนประกอบไม่เหมือนกัน ดังนั้น ควรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนใช้เสมอว่ายาดังกล่าวไม่มีส่วนประกอบของสารต้องห้าม
ไม่จำกัด
นักกีฬาสามารถถูกตรวจสารต้องห้ามได้ไม่จำกัดในแต่ละปี ทั้งในการแข่งขัน นอกการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการสุ่ม หรือการระบุตัวตนก็ตาม
ผิด
ข้อมูลส่วนตัวของนักกีฬาจะไม่ถูกเปิดเผยต่อห้องปฏิบัติการ ยกเว้นชนิดกีฬา/ประเภทกีฬา/เพศ/สหพันธ์กีฬา/และวันเดือนปีที่เก็บตัวอย่างเท่านั้น
ถูก
รายชื่อสารต้องห้ามมีการปรับปรุงทุกปีโดยคณะผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากทั่วโลกทำเนียบสารต้องห้ามของแต่ละปีจะถูกประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี นักกีฬาทุกคนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีความตระหนักถึงข้อมูลล่าสุดของทำเนียบสารต้องห้าม ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ WADA - www.wada.ama.org
ผิด
ตามประมวลกฏหมายต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code) หากนักกีฬาปฏิเสธที่จะตรวจเมื่อได้รับการแจ้งแล้ว เข้าต้องให้คำอธิบายถึงการปฏิเสธบนแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องของเขาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ถูก
มันเป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์ทำการรักษานักกีฬาจำเป็นต้องรู้ถึงข้อห้ามของการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา รวมถึงกระบวนการขอใช้ยาเพื่อการรักษา (TUE) หากมีความจำเป็นในการใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา
ผิด
หากนักกีฬาถูกลงโทษห้ามเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเนื่องจากละเมิดต่อกฏต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแล้ว (ADRV), ในระหว่างการถูกลงโทษ คุณไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใดๆ หรือมีส่วนร่วมมนกิจกรรมของกีฬาอื่นๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดก็ตาม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง