เอกสารเผยแพร่

ประกาศรายชื่อสารต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อสารต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อสารต้องห้าม 2562

ประกาศรายชื่อสารต้องห้าม 2562

TUE (Therapeutic Use Exemption)

What is TUE and how to use it ?

แผ่นพับอันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

แผ่นพับอันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

สารต้องห้ามทางการกีฬา

เอกสารข้อเท็จจริงและประเด็นที่สำคัญจากคู่มือนักกีฬาขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA)

รายชื่อยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้ามทางการกีฬา

เอกสารสำหรับการตรวจสอบรายชื่อยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้ามทางการกีฬา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง